fenrych
Co to jest homeopatia...?

Światowa Organizacja Zdrowia okrzyknęła homeopatię najszybciej rozwijającą się formą medycyny na świecie. Homeopatia to naukowy system leczenia, który opiera się na naturalnej tendencji ludzkiego ciała do samouzdrawiania. Postrzega wszystkie objawy choroby jako brak harmonii w organiźmie i leczy pacjenta jako całą osobę, a nie tylko odosobniony symptom, albo jedynie część ciała objętą dolegliwością.

Homeopatię odkrył Samuel Hahnemann, niemiecki lekarz i uczony, ponad 200 lat temu. ”Similia similibus curentur” (podobieństwo leczy się podobieństwem) stało się jej podstawową zasadą. Ideą tą zajmowali się już Hipokrates i Paracelsus, jednak dopiero Hahnemann wcielił ją w dziedzinę leczenia. Wzięła ona swój początek w obserwacjach przyrody i praw nią rządzących. Prostym przykładem z lekcji fizyki będzie to, jak można naładować słaby magnes przy użyciu podobnego mu bieguna innego magnesu. Po chwili magnes będzie naładowany i odtrąci drugimagnes. Podobne doładowuje – w homeopatii: leczy – podobne. Innym przykładem, który może ułatwić zrozumienie działania homeopatii jest sztuka walki Aikido. Tam obrona polega na wykorzystaniu siły atakującego i skierowaniu jej przeciwko niemu. Prawo podobieństw oznacza, iż lek, który może uleczyć pewne dolegliwości, wywołałby takie same objawy, jeśli podany zostałby zdrowej osobie. Na przykład lek Coffea (który powstaje z ziarenek kawy) wywoła drżenia, nerwowość, bezsenność i hyperaktywność u zdrowej osoby. Jednocześnie to będą jedne z objawów, które będzie mógł leczyć.

Leki homeopatyczne działają poprzez pobudzenie sił do samo-leczenia w ciele człowieka, stymulując system odpornościowy. Są one wytwarzane z produktów naturalnych, w dużej części z roślin, ale także minerałów, metali, produktów zwierzęcych i chorej tkanki. Podczas produkcji (procesu rozcieńczania i wstrząsania), własności lecznicze substancji medycznych są zwiększane, a ich negatywne, w niektórych przypadkach nawet trujące, efekty, zanikają. Dawka leku pobudza organizm do rozpoczęcia procesu leczenia. Siła witalna (inaczej system immunologiczny) dostaje impuls, by przywrócić na powrót harmonię w organiźmie. Kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, albo czujemy się przygnębieni, dużo łatwiej się przeziębić, lub zachorować. Homeopatia dostrzega tą regularność i lecząc szuka korzenia choroby, przyczyny osłabienia siły witalnej.

12.03.09 / made by piano